Skip navigation

1.4 Az önellenőrzés feladatai

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. Az olvasóvá nevelés fontos lépcsőfoka a biztos olvasástechnika és a szövegértő olvasás minél magasabb szintre emelése.

Kérdés 2

2. A különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásával, sajátosságainak megfigyelésével az írásbeli szövegalkotást is előkészítjük.

Kérdés 3

3. Az egyszeri olvasat is elegendő lehet a tankönyvi szövegek mélyebb megértéséhez.

Kérdés 4

4. A szövegfeldolgozó órákon alapozzuk meg a felsőbb osztályok és a középiskola műelemző munkáját.

Kérdés 5

5. A különböző irodalmi és nem irodalmi szövegekkel való találkozás, azok értelmezése hatással van a tanulók kognitív (értelmi) és pszichikai, érzelmi fejlődésére egyaránt.