Skip navigation

6.2.2 Feleletválasztás

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Az alábbi részletek tanító hallgató (Vincze Rita) versenytanításához készített vázlatából valók. Olvassa el figyelmesen, és válaszoljon a kérdésre! Több jó válasz is lehetséges!

 

RÁHANGOLÁS

……

- Ha a betűket helyes sorrendbe rakjuk, megtudjátok melyik az az érzés, amelynek az elnyeréséhez varázsitalra van szükség! (szeretet)

- A következő feladatok – egy kivételével – ezzel az érzéssel kapcsolatosak. A feladatotokat a narancssárga borítékokban találjátok! Dolgozzatok az utasításoknak megfelelően!

1. Kezdjük azzal a csoporttal, aki két olyan szó magyarázatát kutatták, amellyel találkozni fogtok ma!

(Feladat: Keressétek meg az Értelmező Kéziszótárban az alábbi szavak jelentését, majd fogalmazzátok meg szóban saját szavaitokkal! AMULETT, REMETE)

2. Térjünk vissza a szeretet szóhoz, mely a mai óránk kulcsszava lesz! (Feladat: Készítsetek fürtábrát a csomagolópapíron olvasható szóval kapcsolatban! SZERETET)

- A fürtábrát készítő csapatból ketten hozzák ki a munkájukat! (tábla)

- Tekintsetek az összegyűjtött szavakra! Kinek jut eszébe ezeken kívül más ötlet?

3. Most szeretnék néhány gyereket meghallgatni, hogy mit mesélt neki a párja! (Feladat: Mit jelent számotokra a szeretet? Szeretném, ha néhány perc erejéig párokban beszélgetnétek erről!)

- Célkitűzés: A mai órán, egy olyan történettel ismerkedünk meg, amelynek a kulcsszava tehát a szeretet, a címe: A tigris bajusza.

- Mit gondoltok miről fog szólni ez a történet?

Meglátjuk, kinek lesz igaza!

JELENTÉSTEREMTÉS

- Jóslás technikájával fogjuk megismerni az olvasmányunkat. A történet olvasása közben néhányszor megállok, és ti megjósoljátok, hogyan folytatódik tovább a történet!

    1. rész. olv.

Vajon mit mesélt a fiatalasszony? (2 jóslás)

Nézzük, kinek lesz igaza?

    2. rész olv.

Kinek vált be a jóslata?

Mit válaszolhatott a remete? (2 jóslás)

Hallgassátok tovább!

    3. rész olv.

Kinek lett igaza?

Hogyan folytatódhat tovább a történet? (2 jóslás)

    4. rész olv.

Kinek vált be a jóslata?

Mi a véleményetek? Mi lesz most ezután? (2 jóslás)

    5. rész olv.

Kinek lett igaza?

Hogyan fejeződik be a történet? (2 jóslás)

    - Befejezés olv.

Kinek lett igaza?

- Mit gondolsz erről a történetről? Mi jutott eszedbe miközben felolvastam? Oszd meg velünk a gondolataidat!

- Most kíváncsi vagyok a véleményedre! Mit gondolsz, sikerül-e visszaszereznie a fiatalasszonynak a férje szeretetét? Mindenki vegye ki a csoport közös dobozából az véleményalkotó amulett kövét és álljatok fel! Csoportonként hívlak ki benneteket, helyezzétek ez a véleményvonalon a köveket, aszerint hogy ti mit válaszolnátok!

          IGEN --------------------------- NEM

- Ez a ti véleményetek!

REFLEKTÁLÁS

……..

2. Minden kérdéshez egy igen és egy nem érvet szeretnék hallani!

Feladatlap: Olvassátok el a kérdéseket! Egészítsétek ki a táblázatban elkezdett mondatot!

Lehet mindenkit szeretni? Lehet valakit mindig szeretni?

SZERINTEM IGEN …

SZERINTEM NEM …

 

 

 

3. Következzen az interjú a remetével! (Feladat: Készítsetek interjút a remetével!)

4. Mutassátok be! (Feladat: Mutassátok be hogyan szelídítette meg a fiatalasszony a tigrist! Segítségül hívhatjátok a szöveg 3. és 4. szakaszát. )

5. A bíztató-dicsérőtől szeretném hallani a jó tanácsot! (Feladat: Fogalmazzatok meg szóban tanácsot a fiatalasszonynak! Milyen legyen a férjével a bölcstől és a tigristől tanultak alapján? Segítségetekre lehet, ha belepillantatok a szöveg 5. és 6. szakaszába!)

6. Itt áll a férj! Az egyik vállán egy ördög csücsül, aki arról akarja meggyőzni, hogy ne változzon meg! A másik vállán egy angyal ül, aki viszont arra biztatja, hogy változzon meg! Felváltva mondjátok az érveiteket! (Feladat: Gyűjtsetek érveket! Mitévő legyen a férj? Megváltozzon vagy ne? )

Kedves férj, hogyan döntöttél? … Miért?

7. Nézzük, hallgassuk, hogyan folytatták a történetet! (Feladat: Képzeljétek el, mi történhetett, miután a fiatalasszony hazaérkezett! A csoportból két gyerek játssza némán, hogy mit tesznek, a másik kettő szólaltassa meg a szereplőket!)

- Emlékezz vissza hova tetted az amulett kövedet! Ki az, aki már máshová helyezné? (Merre? Miért?)

…..

(Az olvasmány szövege Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsökről és erényekről c. kötetéből való. Műszaki Kiadó, Budapest 2008: 95-96.)

A részletben többek között az alábbi módszerekkel, technikákkal találkoztam:

Válaszok

Véleményvonal

Páros szóforgó

Szakértői mozaik

Jóslás szakaszos szövegolvasással

Visszajelzés