Skip navigation

4.2.2 Szókincsbővítés 2.

Nézze meg az alábbi videót! Figyelje meg, hogyan történik a közmondás aktualizálása! Alkosson véleményt a látottakról!