Skip navigation

4.4 Az önellenőrzés feladatai

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. A szövegértés modellje szerint a megértés egységei sorrendben a mondatok, a szavak, a bekezdések és az egész szöveg megértése.

Kérdés 2

2. Az értő (szó szerinti) olvasás tulajdonképpen a szövegben lévő információk megértését jelenti.

Kérdés 3

3. Az értő (interpretáló) olvasás a szövegben levő rejtett tartalmak, bennfoglalások (implikációk), kikövetkeztethető gondolatok feltárását, megértését jelenti.

Kérdés 4

4. A bíráló (kritikai) olvasást „sorok közötti” olvasásnak is szoktuk nevezni.

Kérdés 5

5. A kreatív olvasás tulajdonképpen a fantázia, a képzelőerő és a verbális kifejezőképesség fejlesztésére és a dramatizálás előkészítésére szolgál.

Kérdés 6

6. A bekezdés mindig tartalmaz egy tételmondatot.

Kérdés 7

7. Az implikációk (bennfoglalások) megértése a kreatív olvasás készségei közé tartozik.

Kérdés 8

8. A mondat jelentése valójában a benne levő szavak összerakása.

Kérdés 9

9. A jóslások (előremondások) vonatkozhatnak a történet folytatására is.

Kérdés 10

10. A jól megfogalmazott tanítói kérdések természetesen támogatják szövegértést, sőt, a tanítás sikerét is nagyban befolyásolják.