Skip navigation

5.1.2.4 A folyamatolvasás

A folyamatolvasás az olvasási folyamatot követő stratégia. Az olvasóközpontú modellek közé tartozik, az olvasói válaszra épül. Nagy szerepe van benne az előremondásoknak (jóslásoknak), a kérdésfeltevéseknek és a következtetéseknek. Hosszabb szövegek, regények esetén érdemes alkalmazni. Nem egyetlen órát fog át, több órán keresztül bonyolítjuk le.

Menete:

1. Az előzetes ismeretek felidézése (téma, szerző, stb.)

2. Jóslás:

-feltevések a cím alapján

-az első egység elolvasása

-véleményalkotás, a jóslás beválása/ be nem válása, szó- és kifejezés értelmezés

-következő jóslás a folytatásról

-a következő egység elolvasása….

Mindezek ismétlődnek a szöveg végéig.

3. Problémamegoldás (pl. Igaza volt-e az adott szereplőnek, jogosan cselekedett-e? Te mit tettél volna a helyében? Vélemények a jellemekről, stb.)

4. A mű befejezésének értékelése (vélemény, más befejezés, folytatás, stb.)

5. Kérdések feltevése a gyerekek által saját maguknak a szereplők elő- és utóéletére, környezetére, stb. vonatkozóan (további olvasásra, kutatásra ösztönzés)

6. Illusztrálás

7. Dramatizálás

7. A munka értékelése

A szöveg elolvasása változatosan történhet. A tanító felolvashatja a mű egyes részeit, majd kijelölhet részeket néma (ha regényről van szó, otthoni) olvasásra vagy csoportos feldolgozásra. Indíthatunk vitát a problémamegoldásról, majd közös álláspont kialakítása is történhet.

Nagyon hasonlít az eljárás az RWCT-programban alkalmazott szakaszos szövegolvasás technikájára. Ekkor egy órán belül történik a jóslás – olvasás – vélemény – újabb jóslás ismétlődése. A ráhangolás, a jelentésteremtés és a reflektálás fázisai minden szakaszon belül ciklikusan ismétlődnek. (Lásd: 6. óra)