Skip navigation

6.1.2.1 Kooperatív tanulás. Alapelvek. A tanári, tanítói attitűd

„A kooperatív tanulás olyan tanítási módszer, amely a tanulók együttműködésén alapul.” (Kagan, Spencer 2001) A kooperatív tanulási csoport esetében egyaránt fontos a feladatmegoldás és a tagok egymással való kapcsolata. A tanulásirányítás szerepelosztáson alapul, és közös a csoporton belül, így mindenki egyéni felelősséget visel. Ennek következtében a csoporton belül pozitív függés alakul ki, mely hozzájárul a szociális kompetenciák fejlődéséhez, a személyiség pozitív irányú fejlődéséhez.

A kooperatív tanulásszervezés során négy alapelvnek kell együttesen érvényesülnie.

Írja be a Google keresőbe: H. Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban. A dokumentum 6. oldalán találja az alapelvek rövid leírását.

Az alábbi linkre kattintva a 24-28. oldalon találja az alapelvek minden részletre kiterjedő bemutatását.

http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananyagok/kooperativ_tanulas.pdf

A kooperatív tanulásszervezés megkívánja, hogy átértékeljük a pedagógus eddigi szerepét, viselkedését: fő feladata a problémahelyzet felvetése, megteremtése, a próbálkozások lehetőségének megadása, a szervezés, a segítségadás (facilitátor-szerep).     

Vagyis olyan partneri együttműködésre van szükség pedagógus és diák között, ami a hagyományos tanári attitűd megváltozását is feltételezi.

A fentebbi linkre kattintva a 19-20. oldalon találja az új típusú pedagógus-szerep részletes leírását.

http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananyagok/kooperativ_tanulas.pdf