Skip navigation

4.1.4.1 A tanítás kérdéseinek előkészítése

1. A tanítás kérdései

A kérdések lehetnek a tanítók és a tanulók kérdései. Mindkettő fontos a tanításban. A jól megfogalmazott tanítói kérdések természetesen támogatják szövegértést, sőt, a tanítás sikerét is nagyban befolyásolják.

A tanítói kérdések irányulhatnak:

-a tanulói háttérismeretre

-a szöveg alapgondolatára

-a részletekre

-a szavak, mondatok, bekezdések jelentésére

-a sorrendre, logikai rendre

-az implikációkra

-az értékelésre

-kreativitást igénylő válaszokra.

2. A kérdések előkészítése:

-Kérdéssoraink ne legyenek unalmasak, ne egyféle, hanem többféle kompetencia fejlesztésére szolgáljanak!

-Ne a lényegtelen részletek álljanak a kérdéseink fókuszában!

-A kérdések megfogalmazása tiszta, világos, egyértelmű legyen!

-Kerüljük az eldöntendő kérdéseket! Csak indokolt esetben használjuk!

-Térbeli vagy időbeli sorrendre úgy kérdezzünk, hogy maga a sorrend legyen a válasz!

-Ne legyen a kérdésben túl sok információ, és semmiképpen se tartalmazza a válasz egy részét!

-Olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyeket támogat a szöveg!

-A kérdés nyelvezete alkalmazkodjon a szövegéhez és a tanulók életkori sajátosságaihoz!

-Mindig pontosan fogalmazzunk: ha tényeket akarunk hallani, akkor azokra, ha véleményeket, akkor azokra irányuljon a kérdés!

-Tartsuk szem előtt, hogy a tanítói kérdések mintául szolgálnak tanulóink szárára a saját kérdéseik megfogalmazásához!