Skip navigation

8.1.2.4 Apró szövegek

Ezek közül az olvasókönyvekben szereplő szólások (állandósult szókapcsolatok, melyeket átvitt értelemben használunk) a szókincs bővítésére, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére, a népi kultúra megőrzésére szolgálnak. Ugyanez mondható el a közmondásokról (népi bölcsességek, melyek egy részét szintén nem szó szerint értünk) is, melyek még arra is alkalmasak, hogy röviden, tömören fogalmazzunk meg velük erkölcsi tanulságokat, értékeljük az eseményeket, a szereplők jellemét, magatartását.

A találós kérdések fejlesztik a kognitív képességeket és szórakoztatnak is.