Skip navigation

3.4 Az önellenőrzés feladatai

Feleletválasztós teszt segítségével adjon számot tudásáról! Vigyázzon! Több jó válasz is lehetséges!

Kérdés

1. Melyeket soroljuk a szövegértés sikerét befolyásoló tényezőkhöz?

Válaszok

A jó olvasástechnika

Az olvasó háttértudása (világtudása) 

A szöveg lelőhelye, forrása

Az ismeretek mozgósításának képessége 

Az adott nyelv rendszere, pragmatikai, stilisztikai szabályai 

Visszajelzés

Kérdés

2. Válassza ki az igaz állításokat!

Válaszok

A hangos olvasás gyakorlását össze kell kötni beszédművelési, beszédtechnikai gyakorlatokkal.

A válogató olvasás fejleszti a szövegben való tájékozódás képességét, a memóriát, a figyelmet és a gyorsaságot egyaránt.

A néma olvasás természetes módja a követő olvasás.

A társas olvasás hátránya, hogy nem eléggé gazdaságos.

A tanítói bemutató olvasás kiváltható az élménykínáló szöveg művészi bemutatásával.

Visszajelzés

Kérdés

3. Válassza ki az alábbiak közül az egyéni gyakorlásformákat!

Válaszok

Búvópatak- vagy alagútolvasás

Kihagyásos olvasás

Indián beszélgetés

Apasztó-dagasztó olvasás

Átalakító olvasás

Visszajelzés

Kérdés

4. Válassza ki az igaz állításokat!

Válaszok

A perszeveráció előrevételezést jelent, tehát a gyerek kabát helyett kábát olvas.

Az olvasástechnikai hibáknak sokszor lelki okai vannak.

A többszöri újrakezdés tulajdonképpen a klónusos dadogásnak felel meg.

A tájnyelvi ejtés nem hiba.

A betűejtést a helyes kiejtés gyakorlásával javíthatjuk.

Visszajelzés