Skip navigation

3.1.6.1 Nyelvi egységek

A nyelvi egységek szerinti olvasásfajták csak egy másfajta megközelítést jelentenek, tehát alkalmazásuk a hangos, néma és kombinált olvasásformák változataival lefedhetők. Például a mondatolvasás lehet piramisolvasás vagy válogató olvasás, stb. Egy részük a szövegértő olvasás fejlesztéséhez is kapcsolható.

1.Szótagolvasás

A szótagolvasás az olvasástanuláshoz kapcsolódó átmeneti forma, mely később elmarad, de rendre visszatérünk hozzá, ha a gyermeknek gondja van a dekódolással egy-egy ismeretlen vagy hosszabb szó esetében.

2.Szóolvasás

Folyamatosan alkalmazhatjuk – még felsőbb osztályokban is – szövegfeldolgozás előkészítéseként. Az ismeretlennek vagy nehezebbnek tartott szavakat kivetíthetjük vagy felírhatjuk a táblára, majd olvastatjuk és értelmeztetjük őket. (Szókincsbővítés.)

A szósorok, szóoszlopok olvasása artikulációs illetve figyelemfejlesztő gyakorlatként is megjelenhet.

3. Szószerkezetek vagy szólamok olvasása

A folyékony olvasás kialakításának alapja a szólamok vagy szószerkezetek olvasása. Ezek gyakorlása közben tapasztalják meg a gyerekek, hogy a magyarban a hangsúlyviszonyok nem állandóak; egyes szavak hangsúlya elvész, sőt a szólam hangsúlya sem állandó, hanem az értelemtől, a tartalomtól, a szövegtől függ. A gyakorlás nemcsak a szószerkezetek olvasásával, hanem szólamhatárokat bejelölt szöveg olvasásával is történhet. A tanítói bemutató olvasás hallgatása is fejleszti a folyékony olvasást.

4.Mondatolvasás

Leggyakoribb formája a válogató olvasás, de – mint fentebb (piramisolvasás) említettük – a mondatpiramisok, illetve a hangsúlyviszonyaiban átrendezett, valamint szórendjükben megváltoztatott, így a tartalom másik részére hangsúlyt helyező mondatok olvastatása is népszerű gyakorlási forma.

5.Szövegolvasás

A szövegolvasás a tanulók oldaláról mint szintetizáló olvasás (szövegelemzés után a szöveg teljes egészében történő újraolvasása), a tanító oldaláról mint bemutató olvasás jelentkezik. A mintaszerű tanítói bemutatás is jelentősen hozzájárulhat a tanulók olvasástechnikai fejlesztéséhez.

Tanítási órán részenkénti és szintetizáló olvasást különböztetünk meg.