Skip navigation

4.1 Elmélet

A fejezet elméleti részében a következő témák gazdagítják a hallgatók tartalmi tudását:

-A szövegértő olvasás készségrendszere, a megértés modellje

-A szövegegységek megértésének tanítása

-A szövegértő olvasás fokozatai és tanításuk