Skip navigation

6.4 Az önellenőrzés feladatai

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. A tanulásszervezés módszerei és munkaformái szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen az alkalmazott módszerek tulajdonképpen meghatározzák a munkaformákat is.

Kérdés 2

2. A kooperatív tanulás olyan tanítási módszer, amely a tanulók együttműködésén alapul.

Kérdés 3

3. Az építő egymásrautaltság elve azt jelenti, hogy a tagok és a csoportok fejlődése ugyan pozitív összefüggést mutat, de a csoport sikere nem a csoporttagok sikerének függvénye, és az eredményesség nem függ a többi csoport és egyén sikerétől.

Kérdés 4

4. A kooperatív tanulásszervezésben a pedagógus fő feladata az ismeretnyújtás és a direkt irányítás.

Kérdés 5

5. Az un. alapcsoportok megszervezésénél törekedjünk a homogén csoportok alakítására!

Kérdés 6

6. A kooperatív csoportok munkája feladat és/vagy szerepelosztáson alapul.

Kérdés 7

7. A kooperatív csoportok ülésrendjének kialakításakor fontos, hogy minden tanuló lássa egymást, a táblát, a kivetítőt, könnyedén elérjék egymást és a szükséges eszközöket, és a csoportok ne zavarják egymás munkáját.

Kérdés 8

8. A csendjel valamilyen hangjelzés is lehet.

Kérdés 9

9. A projekt módszer nem csak egy tantárgyhoz, osztályhoz kötődhet, hanem akár egy egész iskola is részt vehet a projekt megvalósításában.

Kérdés 10

10. A módszertani változatosságra törekvés és a tanulói kulcskompetenciák fejlődése között nincs összefüggés.