Skip navigation

6.1.3 Kooperatív módszerek, technikák, feladatleírások

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – kooperatív technikákat mutatunk be, melyek egy része kimondottan az olvasás órákhoz, a szövegfeldolgozáshoz kapcsolódik, de jó néhány közülük bármilyen más órán is használható. Ne felejtsük el, hogy a szövegértés fejlesztése nem csak az olvasásórák feladata!

Más órákon is alkalmazzuk:

-Ablak: 4+1 részre osztunk a csoportoknak úgy egy-egy lapot, hogy a középső, 5. kis ablak üresen maradjon. A négy szélső ablakba írják az egyes csoporttagok elképzeléseiket az adott témáról, majd utána a középső részbe a közösen kialakított csoportvélemény kerül.

-Egyetértés-játék: Alkalmazható párokban és csoportokban. Lényege, hogy a tanulók olyan állítást kell, hogy megfogalmazzanak a témával, szöveggel kapcsolatban, mellyel mindannyian egyet tudnak érteni. A mondat mindig így kezdődik: Egyetértünk abban, hogy…

-Füllentős: Minden csoport vagy diák megfogalmaz a témával kapcsolatban 2 igaz és 1 hamis állítást. Az egyik csoport vagy diák felolvassa az állításait, a többi csoport vagy csoporttag megállapodik, melyik a hamis állítás.

-Gondolkodj, beszéld meg! (Kupaktanács): A felvetett problémán mindenki egyénileg elgondolkodik. Ezután páronként is megbeszélik. A két pár (csoport közösen is megvitatja a problémát. Közös álláspontot alakítanak ki.

-Háromlépcsős interjú:  A csoporttagok A, B C, D jeleket kapnak.

„A” tanuló elmondja ismeretét „B” tanulónak, „C” elmondja „D”-nek.

„B” tanuló elmondja ismeretét „A” tanulónak, „D” elmondja „C”-nek.

„A” tanuló elmondja a „B”-től hallottakat „C”-nek és „D”-nek - „B” figyeli és ellenőrzi.

„B” tanuló elmondja a „A”-tól hallottakat „C”-nek és „D”-nek - „A” figyeli és ellenőrzi.

„C” tanuló elmondja a „D”-től hallottakat „A”-nak és „B”-nek - „D” figyeli és ellenőrzi.

„D” tanuló elmondja a „C”-től hallottakat „A”-nak és „B”-nek - „C” figyeli és ellenőrzi.

-Igaz hamis: A tanító állításokat fogalmaz meg az adott témával, szöveggel kapcsolatban. A csoportok eldöntik, hogy azok igazak vagy hamisak.

-Kerekasztal: A szóforgó írott változata, amikor a csoporttagok egy lapot körbeadva jegyzik le gondolataikat. A lapon már szereplő gondolat (szó, fogalom, stb.) nem szerepelhet újra, mindenkinek mást kell írnia! (Ha közösen ellenőrizzük a megoldást, akkor időt takarítunk meg, ha miközben az első csoport felolvassa, mit írtak náluk a csoporttagok, a többi csoport szóvivője kipipálja, ami náluk is szerepel, és mikor rájuk kerül a sor, már csak azt olvassák fel, ami újdonság a többiekéhez képest.)

-Képtárlátogatás: A csoportok adott jelre körbejárják a többi csoport asztalait, ellenőrzik és valamilyen jellel értékelik is egymás munkáját.

-Páros szóforgó: A tanulók csoporton belül páronként cserélik ki a gondolataikat megadott témában. Megadott idő után vagy jelre abbahagyják. Csoportonként egy vagy az osztályból néhány tanulót meghallgatunk arról, mit mesélt neki a párja.

-Plakát: Kijelölt témában a csoporttagok/csoportok különböző színnel dolgoznak csomagolópapíron.

-Sarkok: Nevezzük el a sarkokat! A diákok eldöntik, melyik sarkot választják. A kialakult csoportok megbeszélik a választásukat. A csoportok ismertetik érveiket a többi csoporttal.

-Szóforgó: A csoporttagok az óramutató járásával megegyező irányban haladva mondják el gondolataikat az adott témáról vagy a feladatban meghatározott szempont szerint. A forgóra szánt időt vagy a forgások számát előre megadhatjuk.

Elsősorban olvasás órán szövegfeldolgozáskor a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére alkalmazzuk:

-Kihangosítás (Szinkronizálás): A mese, történet minden szerepére kettős szereposztást alkalmazunk. Az azonos szerepet játszók egyike némán játszik, a másik tag adja a szereplő hangját, vagyis ő beszél. Szoros együttműködést kíván a gyerekektől, kiválóan fejleszti a szociális kompetenciákat. (Drámajáték is egyben!)

-Kockázás: Egy kockára, befejezetlen mondatokat ragasztunk fel. A gyerekeknek azt a mondatot kell befejezniük, amely az eléjük ledobott kocka legfelső oldalán van. Pl.: Azért tetszett a mai óra, mert … A mai órán megtanultam, hogy… A mai órán a tanító néni/bácsi… A mai órán a csoport tagjai… Szerintem a mai óra… Jobban örültem volna, ha… A főhős helyesen cselekedett, mert… Szerintem ez a történet… Azért tetszett ez a mese/történet, mert… Jó lett volna, ha…. stb. Ezek a mondatok szolgálhatják az órának, a szövegnek, vagy a csoport munkájának az értékelését. Már első osztálytól alkalmazható.

-Ötujjas mese: Öt mondatban kell összefoglalni a történet, mese tartalmát.

-Interjú: Készítsenek interjút a csoport tagjai a történet valamelyik főszereplőjével! Tegyenek fel kérdéseket a tetteivel kapcsolatban. Válasszák ki, aki az adott szereplőt személyesíti meg, a csoport többi tagja riporterként kérdezzen úgy, hogy mindenki tegyen fel 1 kérdést! Bemutatásnál a szereplő kiáll az osztály elé, társai mellé állnak és felteszik kérdéseiket. A riportalany minden kérdésre próbál ésszerű választ adni.

Írja be a Google keresőbe: H. Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban. Keresse ki a dokumentum 18-22. oldaláról az itt felsorolt technikák leírását!

-Csillagvita

-Dramatizálás (színjáték)

-Érvek kártyán

-Értékelő „saláta”

-GondoltamNem gondoltam

-Igen, Nem, Nem ad rá választ a szöveg

-Szerintem/Szerintünk igen, mert… Szerintem/Szerintünk nem, mert

-Véleménykártya

-Szerep a falon

-Szereplőskála.

Az alábbi linkre kattintva a cikk 39. oldalától található Módszerbankban részletes leírást talál még kooperatív technikákról (pl.: Véleményvonal, Diák-kvartett, Páros megbeszélés, stb.).

http://pszk.nyme.hu/downloads/TMOP%204.1.2/Kpzk%20kpzse%20tananyagok/kooperativ_tanulas.pdf

Az alábbi linkre kattintva a 2. oldaltól talál még Módszerbankot (pl.: Szakértői mozaik, Páros szövegfeldolgozás, Ellenőrzés párban, Mozaik, Szakértői mozaik, Csoport szóforgó, stb.).

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf

Üsse be a Google-keresőbe: Módszerver 2006/1! Nyissa meg a pdf-et!! A fent felsoroltakon kívül egyéb technikák leírását olvashatja a Feladatleírásokban (36-39. old.)