Skip navigation

5.1.1.1 Műközpontú elemzés

Mint a neve is mutatja, a műközpontú elemzés fókuszában a szöveg áll. Fontos, hogy megértsük a szöveg tartalmát. üzenetét. Első lépés a műnek a korban és az író életművében való elhelyezése, majd a tanulók előismereteinek mozgósítása. Alsó tagozaton még igen kevéssel rendelkeznek a gyerekek. Nincsenek irodalomelméleti és irodalomtörténeti ismeretek birtokában. Ezért is szoktunk alsóbb évfolyamokon inkább szövegfeldolgozásról, mint szövegelemzésről beszélni, hiszen a szövegfeldolgozó órákon az előbbiek miatt még csak alapozzuk a felsőbb osztályok és a középiskola műelemző munkáját. Természetesen a kisiskolásokkal is tudunk – epikai művek esetén – a cselekményről, annak helyszínéről, az időrendről, a szereplőkről, jellemekről beszélgetni, és ezt meg is tesszük a szövegfeldolgozás során. Irodalomtörténet vonatkozásában általában megelégszünk az író nevének, főbb műveinek – és ha a szövegértés szempontjából fontos – élete néhány eseményének megemlítésével. A mesékkel, elbeszélésekkel azok jellemzőt kiemelve egészen részletesen foglalkozunk. Lírai alkotások esetében elvárjuk az alsó tagozatostól, hogy felismerje a verses formát, a költői eszközök közül néhány rímképletet, a hasonlatot, a megszemélyesítést. Megtapasztaltatjuk velük a ritmust, megfigyeltetünk velük néhány alakzatot.

A szövegelemzésben később igen fontos lesz a metaforák megértése. Alsó tagozaton még csak megsejtetésről, ráérzésről beszélhetünk ezzel kapcsolatban.