Skip navigation

3.1.2 Olvasástechnika és szövegértelmező készség: az olvasásképesség szerveződése

Az előző fejezet alapján belátható, milyen fontos az olvasástechnika (olvasáskészség) fejlesztése, hiszen ennek jó színvonala feltétlenül szükséges a szövegértelmező tevékenységhez.

A következő ábrán meg is figyelhetjük, hogyan épülnek egymásra az olvasásképesség készségei.  (4. ábra)

4. ábra: Az olvasásképesség szerveződése

Forrás: Nagy 2004: 7.

Látható, hogy az ismeretekre alapozva a szövegfeldolgozó, szövegértelmező készség kívánatos működésének a szövegolvasó, szövegértő készség, annak pedig az olvasástechnika jó színvonala az előfeltétele. Ugyanakkor a szövegfeldolgozás során továbbfejlődik az olvasási készség is.

Az olvasástechnika (olvasáskészség) összetevőiről és működéséről az alábbi linkre kattintva (Nagy József 2004: 7-17.) olvashat részletesen. 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00080/pdf/tan2004-3.pdf