Skip navigation

A kurzus/tananyag célja, célcsoportja

Célok

A kurzus/tananyag célja olyan tanítók képzése, akik a tananyag feldolgozásával

-megismerik a hazai köznevelés feladatait és stratégiáját, az 1-4. osztály nevelési, oktatási preferenciáit; a köznevelés tartalmi szabályozásán belül a magyar nyelv és irodalom műveltségi területre vonatkozóakat;

-rendelkeznek az anyanyelvi kommunikációs kulcskompetencia fejlesztésének területén a szövegfeldolgozás irányításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel;

-birtokába kerülnek a csoportban, kooperatív csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés készségének;

-képesek lesznek a szövegfeldolgozó órák tervezésére, szervezésére, az azokhoz kapcsolódó tanulási folyamatok irányítására, a tanulási alapkészségek, képességek fejlesztésére;

-rendelkeznek önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel, a permanens művelődés igényével;

-gyakorlatot szereznek a szakirodalmi ismeretek önálló, kritikus feldolgozásából.

A kurzus/tananyag célcsoportja: tanító szakos hallgatók