Skip navigation

8.1.2 Epikai műfajok az alsó tagozatosok irodalmi nevelésében

Az epikai műfajok többféleképpen is csoportosíthatók: eredetük (szerzőjük), formájuk (prózai, verses), terjedelmük, egyéb tulajdonságaik (céljaik) alapján.

Az életkort figyelembe véve a mesék (népmesék, műmesék; prózai és verses mesék; tanító mesék), mondák, legendák, elbeszélések, találós kérdések, szólások, közmondások szerepelnek az olvasókönyvekben, így ezekkel foglalkozunk a következőkben. Szót ejtünk még a gyermekregények feldolgozásáról is.