Skip navigation

5.1.2.2 Globális szövegfeldolgozás

Előfordul, hogy nem szükséges részekre bontani a szöveget, esetleg nem is lehet. Élménykínáló rövidebb szövegek, az élmény, hangulat egysége, pillanatnyisága esetén (pl. lírai vers), illetve tudáskínáló, ismeretterjesztő szövegeknél alkalmazható. Eredetileg a globális olvasástanításhoz dolgozták ki. A tanulók néma olvasásán és a szöveghez kapcsolódó feladatok önálló tanulói megoldásán majd ellenőrzésén alapult. Ma inkább ahhoz hasonlít a menete, mint ahogy a részenkénti szövegfeldolgozásnál a szövegrészek elemzésénél tanultuk.

Óravázlatban gondolkodva a lebonyolítás a következőképpen történhet:

I. Bevezető rész:

Előkészítés

-Szómagyarázat (ha a szövegbefogadás miatt indokolt; általában a szövegnek néma olvasással történő megismeréséhez), melyre még a célkitűzés előtt kerüljön sor. Egyebekben megegyezik a részenkénti szövegfeldolgozó modell előkészítésével.

II. Fő rész:

1.Előzetes címvizsgálat

2.Ismerkedés a szöveggel:

-élményszerző szövegeknél elsősorban tanítói bemutató olvasással,

-tudáskínáló szövegnél tanítói bemutatással vagy néma olvasással,

-információkínáló szövegek esetén néma olvasással.

3. Spontán reakciók meghallgatása

4. Utólagos címvizsgálat, új cím adása (Nem kötelező.)

5. Az elsődleges megértés ellenőrzése

6. A szöveg vizsgálata adott szempontok szerint:

Élménykínáló szövegek:

-epikus művek: hely, idő, szereplők, jellemek, cselekmény, stb.

-lírai művek: képek, hangulat, érzelmek, stb.

Magyarázó és dokumentumszövegeknél: adatok, tények, információk, összefüggések, stb.

7. A szöveg szerkezete

8. A szöveg nyelve és stílusa (a szövegtől függően):

- eíró és elbeszélő részek

-párbeszédek

-költői eszközök: ritmus, rím, hasonlat, stb.

9. Lényegkiemelés – komplex jelentés

III. Befejező rész:

Megegyezik a részenkénti szövegfeldolgozásnál tanultakkal.