Skip navigation

7.1.1 A dráma, a drámajátékok

A dráma görög eredetű szó, jelentése: tenni, cselekedni. A dráma és a gyermekek játéktevékenysége nagyon hasonlít egymásra. A gyermekek utánzó játékai, szerepjátékai is tartalmaznak u.n. „mintha élményt”. Például amikor egy kisfiú úgy tesz, mintha autót vezetne, akkor forgatja a képzeletbeli kormányt, de azt nem tudja, hogy mire szolgál az autóvezetés során például a váltó, de ez a játék szempontjából nem is lényeges. Vagy ha egy kislány azt játssza, hogy ő a tanító néni, akkor nyilván nem tud valójában tanítani, de bele tudja magát képzelni a szerepbe. A mintha-játékok fejlesztő hatása tehát nem abban rejlik, hogy a gyermek tökéletes pontossággal megtanulja az adott cselekvést, hanem abban, hogy a különböző tevékenységeket az eredeti cselekvéshez képest hasonlóan képes legyen produkálni. A dráma is mintha jellegű tevékenységben zajlik; úgy teszek, mintha valaki más lennék; úgy teszek, mintha ez a tárgy valami más lenne; úgy teszek, mintha ebben a helyzetben lennék. A játék során ezek akár együttesen is megjelenhetnek. A gyerekek tudják, hogy ha a játékot működtetni akarják, az szabályokat feltételez, ezért a játék beindítása érdekében önként hajlandók betartani azokat, s képesek – tulajdonképpen mindennemű felnőtt beavatkozás nélkül is – fegyelmezetten cselekedni. Ezt használjuk ki, amikor a drámapedagógia módszerét alkalmazzuk.

A drámapedagógia olyan módszer, melyet az alkotva tanulás módszerének is nevezünk, mely nem a tudás passzív befogadására épül, hanem az élményen alapuló cselekvéses tanulásra.

A drámapedagógia elsődleges célja a drámán keresztül történő nevelés. A gyermek a drámajátékokban való cselekvő részvétel során megismeri az őt körülvevő világot, ugyanakkor saját belső világát is. A drámapedagógia a társakkal végzett közös dramatikus játéknak köszönhetően hozzájárul a személyiség pozitív fejlődéséhez, tehát a személyiségfejlesztés és a szocializáció módszere is. A drámapedagógia eszköze: a drámajáték.

Drámajáték minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat elemei fellelhetők. A drámajáték elnevezést gyűjtő fogalomnak tekintjük, mivel magába foglalja a különböző készségfejlesztő és szerepvállalást igénylő játékokat.