Skip navigation

3.1.5 Akusztikai oldal

Akusztikai oldalról lehet: 1. hangos olvasás, 2. néma olvasás és a 3. hangos és néma olvasás kombinált fejlesztése.

Fontos megjegyeznünk, hogy mind a hangos, mind a néma olvasás lehet értelmes és értelmetlen egyaránt. Értelmesnek tekintjük az olvasást – függetlenül attól, hogy hangos vagy néma – ha az olvasó érti, és értelmetlennek, ha nem érti, amit olvas. Éppen ezért nem érthetünk egyet azzal az állásponttal, hogy az értelmes olvasás fejlesztése elsősorban néma olvasással történjen. Fontosnak tartjuk a hangos olvasás gyakorlatait és a tanítói bemutató olvasást (mintaolvasást) és a néma olvasást egyaránt, mely utóbbi fokozatos kialakulását a negyedik évfolyam végére várhatjuk el. A kutatások is azt bizonyítják, hogy kiemelkedő fontosságú a hangos olvasás az olvasásértésben.  

A gyermekek többségénél a kétféle csatorna – az auditív és a vizuális – erősíti egymást, ezért nemcsak az olvasás tanulásakor van a hangos olvasásnak meghatározó szerepe, hanem későbbi években is. Ezért a gyakorlások alkalmával javasolt a hangos olvasás túlsúlya.