Skip navigation

6. fejezet: Módszerek és munkaformák a szövegfeldolgozó órákon. Kooperatív tanulásszervezés. Kooperatív technikák a szövegfeldolgozás gyakorlatában

Célok

Ezen az órán megismertetjük a hallgatókat a szövegfeldolgozó órákon alkalmazott módszerekkel és munkaformákkal. Elméleti és gyakorlati útmutatást adunk kooperatív tanulásszervezéshez, melyet meggyőződésünk szerint leghatékonyabban alkalmazhatunk az anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésére. Olvashatnak a projekt módszerről is.