Skip navigation

9.1.4 Történelmi olvasmányok

Az olvasókönyvi szövegek sajátos szövegtípusa a történelmi olvasmány. A szövegek között vannak szépirodalmi elbeszélések, mesék, mondák, versek, és vannak ismeretterjesztő szövegek is.                  Mindenképpen le kell szögeznünk azonban, hogy a tanítónak nem történelmet kell tanítania, az majd a felső tagozatos történelemórák feladata lesz. A hazához való kötődés, a nemzethez való tartozás érzése, a történelmi személyek, események iránti érdeklődés felkeltése, a tér- és időszemlélet fejlesztése a pedagógus feladata. A tanulóknak arra is rá kell érezniük, hogy a régebbi korokban élők ugyanolyan érzésekkel, akár indulatokkal, jó és rossz tulajdonságokkal rendelkező emberek voltak, mint ma élők. Az adott kor kihívásainak megfelelő cselekedeteik okán emelkedtek ki kortársaik közül. Az olvasókönyvekben külön témakörben jelenek meg ezek az olvasmányok, így kívánatos a témakör megkezdésekor egy olyan bevezető órát tartani, melynek során a gyerekek előzetes gyűjtőmunkáját is felhasználva globális képet kaphatnak az adott korról, fontos eseményeiről és személyiségeiről. A tulajdonképpeni szövegfeldolgozó órákon pedig már ugyanazok a technikák, feladattípusok jelennek meg, melyeket a különböző szövegtípusoknál egyébként is alkalmaznánk. A téma zárása is megkíván egy külön összefoglaló órát.

Történelmi olvasmány feldolgozásának illusztrálására a Gyakorlatok között találja Móra Ferenc: A kóchuszár című elbeszéléséhez készült rövid vázlatot.