Skip navigation

9.1.3 A balladák

A balladák a drámai és az epikai műnem határán vannak, de lírai mozzanatokat is tartalmaznak. Az olvasókönyvek szövegeit tekintve a történelmi olvasmányok között szerepelnek. (Lásd: lentebb.) Előadásmódjuk tömör, szaggatott, fő jellemzőjük a cselekmény, ami sokszor csak a szereplők párbeszédéből bontható ki. (Arany János: Mátyás anyja c. művét szokták itt kiemelni, amelynek műfaja valójában balladai románc; ugyanis nem jelenik meg benne a bűnt követő büntetés, a befejezése sem tragikus, cselekménye is jól követhető, egyenes vonalú.)

Feldolgozásuk részenkénti szövegfeldolgozással vagy RJR modellel történhet.