Skip navigation

3.1.1 A szövegértés sikerét befolyásoló tényezők

Az olvasást az ember olvasó tevékenységével azonosítjuk, melynek lényege az olvasott szöveg megértése. A szövegértést nagyon sokféle tényező befolyásolja, többek között:

a jó olvasástechnika,

-a szöveg nehézsége,

-az olvasó háttértudása (világtudása),

-az ismeretek mozgósításának képessége,

-az adott nyelv rendszere, pragmatikai, stilisztikai szabályai,

-a szövegértési műveletek végzésének képessége,

-szociokulturális tényezők.

Nem véletlen, hogy a legelső a megfelelő olvasástechnika, hiszen minél jobb az olvasottak gyors és pontos dekódolása, annál jobb a megértés.

Hasonlítsuk össze a kezdő és a gyakorlott olvasó olvasási modelljét!

a/ A kezdő olvasó:

A megértés két lépésben történik: először a nyomtatott szavak dekódolását végzi az olvasó, utána fordul a figyelme a dekódolt szavak megértésére. A figyelem tehát váltakozva irányul a dekódolásra és a megértésre; egyszerre csak egyik feladatot tudja végrehajtani (2. ábra).

2. ábra: A kezdő olvasó

 

Forrás: Adamikné Jászó 2006: 535.

Ami még bonyolítja a helyzetet, az az, hogy ha minden szót megért az olvasó, akkor sem biztos, hogy az egész mondatot is érti. (Lásd fentebb: a szövegértést befolyásoló tényezők.)

b/ A gyakorlott olvasó:

A gyakorlott olvasó esetében a dekódolás automatikus, ezért a figyelmét a szöveg jelentésére tudja összpontosítani; a két feladatot egyszerre végzi (3. ábra).

3. ábra: A gyakorlott olvasó

Forrás: Adamikné Jászó 2006: 535.

(Természetesen néha a gyakorlott olvasó is a kezdő technikáját használja, pl. ismeretlen szavak esetében.)

A szövegértés sikerének alapja a szilárd olvasástechnika, vagyis az olvasottak gyors és pontos dekódolása. Ha az olvasás technikai alapjai nem megfelelőek, akkor a gyermek túl nagy figyelmet, erőfeszítést fordít a kiolvasásra, így kevésbé tud a szöveg jelentésére koncentrálni. Sokszor úgy próbálja a bizonytalan dekódolást kompenzálni, hogy amit nem tud elolvasni, azt a kontextusból igyekszik kikövetkeztetni.