Skip navigation

6.1.2.2 A csoportok megszervezése. Szerepek a csoportban

A kooperatív tanuláshoz nélkülözhetetlen, hogy az osztály tanulóiból hosszabb ideig együtt dolgozó 2-4-6 főből álló un. alapcsoportokat szervezzünk. Legideálisabbak a négyfős csoportok, melyekben a párokban való munka és egyidejű párhuzamos interakciók egyaránt lehetségesek, a diákok könnyen „össze tudják dugni a fejüket”. A csoportok mindenképpen heterogén (vegyes) csoportok (képességek, nemek) legyenek.

Időnként szükség lehet véletlenszerű csoportalakításra is, ha az adott feladat, tananyag úgy kívánja, de célunk lehet ezzel a szociális kompetenciák fejlesztése is. A véletlenszerű csoportalakításnak számtalan módja olvasható a szakirodalomban. Kisebbeknél legegyszerűbb színek, virágok, fák, gyümölcsök szerint csoportosítani. Lehet a tananyaghoz kapcsolódóan is elnevezni a csoportokat.  Ha olvasásból a mesék témakörénél tartunk, akkor az asztaloknál helyet foglalók viselhetik a Tündérmese, Állatmese, Láncmese, Valós mese, stb. nevet, vagy lehetnek Tündérek, Boszorkányok, Ördögök, Óriások, Törpék, stb. Elnevezhetjük őket az órai szövegben előforduló szereplőkről vagy tárgyakról, fogalmakról is. (Ilyenekkel találkozhatunk majd a következő fejezetek óravázlataiban is.) Ilyenkor csak az a dolgunk, hogy a csoportokban helyet foglalók számának megfelelően készítsünk kis kártyákat, melyeken a csoport neve vagy az annak megfelelő kép látható. Ezekből a kártyákból húznak a gyerekek, vagy a székük alá ragasztjuk a kártyákat blue-tack-kel, majd ahhoz a csoportasztalhoz ülnek le, amelyikre az adott nevet vagy képet előre letettük.

Ahhoz, hogy a kooperatív csoportok hatékonyan és gördülékenyen dolgozzanak, valamint az egyenlő részvétel és az egyéni felelősség alapelvének működéséhez hatásos eszköz szerepek kiosztása, mert a csoportok működése szerep és/vagy feladatelosztáson alapul.  A szerep tartalmát ismertetve az elnevezések kialakíthatók a gyerekekkel együtt is. Nagyon fontos, hogy a csoporton belül mindenkinek legyen szerepe, és azt is tudatosítsuk a gyerekekkel, hogy a szerepek egyenrangúak, egyik sem különb a másiknál. A szerepek száma a csoportlétszámtól függ.

A szerepek az alábbiak lehetnek:

-Íródeák/írnok/jegyző: a közös gondolatok lejegyzője.

-Szóvivő/szónok/szószóló: a csoport kérdésére/feladatára adott közös választ/megoldást közvetítője a többi csoport felé.

-Feladatfelelős/feladatmester: figyeli, hogy mindenki megértse a feladatot, ügyel arra, hogy a csoport minden tagja részt vegyen a válaszadásban, a feladat megoldásában.

-Csendfelelős/csendkapitány: a túl nagy munkazaj „csillapítója”.

-Futár/feladatvivő: ő viszi a tanítótól vagy megadott helyről csoportjának a következő feladatot (abban az esetben, ha a feladatok nincsenek előre a csoportasztalra készítve).

-Időfelelős/időmérő/időfigyelő: ha a feladat megoldását megadott időre kell befejezni, figyeli és jelzi az idő múlását.

Természetesen a tanító elképzelésének megfelelően más szerepek is alkalmazhatók.

A szerepek csoporton belüli elosztása kezdetben a pedagógus, később a gyerekek által történhet. Arra azonban ügyelni kell, hogy a csoporttagok szerepe ne legyenek állandó, mindenki felváltva lássa el valamennyit. Készíthetünk a szerepre utaló képet, piktogramot is, melyet a tanulók asztalára blue- tack-kel rögzíthetünk. (6. ábra)

6. ábra: Szerepkártyák