Skip navigation

4.1.3 A szövegértés fokozatainak tanítása

Ebben a fejezetrészben a szövegértés fokozatait, azok tanítását tekintjük végig, tehát az értő (szó szerinti), az interpretáló (értelmező), a kritikai (bíráló) és a kreatív (alkotó) olvasással foglalkozunk.