Skip navigation

8.1.2.2 Mondák, legendák

A mondák minden típusára van példa az olvasókönyvekben. Ezek:

-az eredetmonda egy nép eredetét mondja el (pl. Emese álma)

-a hiedelemmonda valós helyhez, természeti jelenséghez, képződményhez kötődik (pl. Pusztaszer, Csörsz árka)

-a történeti monda történelmi eseményhez vagy személyhez fűződik (pl. Lehel kürtje).

A mondák feldolgozása nagyon fontos a nemzethez tartozás, a nemzeti identitástudat fejlesztésében, ezért fontos is, hogy szerepeljenek. Szerkezetük általában egyszerű, cselekményük egyetlen mozzanatból áll, tehát nem okoz problémát a feldolgozásuk alsó tagozaton sem.

A mondának mindig van valamilyen valóságos alapja; igazából ez az, ami a mesétől megkülönbözteti. A feldolgozás során ezt mindig emeljük ki, és tudatosítsuk tanítványainkban.

A legendák szentek életéről szóló tanító célzatú művek. (pl. Szent Anna tava, Szent Margit legenda) Gyakoriak bennük a csodás elemek.

A mondák, legendák feldolgozása hasonló eszközökkel történik, mint a meséké.