Skip navigation

4.2.1 Szókincsbővítés 1.

Nézze meg a következő, 2. osztályban készült videót! Utána válaszoljon az azt követő kérdésre úgy, hogy válassza ki a megadott lehetőségek közül a helyeset! Vigyázzon, mert több jó válasz is lehetséges!

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Kérdés

A szó- és kifejezés értelmezésnek és a mondatértés ellenőrzésének milyen formáival találkozott a filmen?

Válaszok

Szómagyarázat a gyerekek által, a tanító segítségével, a szó rokon értelmű alakjaival.

Következtetés a szó jelentésére a szövegből.

Kifejezés értelmezés a gyerekek által, a szó szerinti jelentésből kiindulva.

Közmondás aktualizálása.

Mondat és tankönyvi illusztráció egyeztetése.

Visszajelzés