Skip navigation

5.1 Elmélet

A fejezet elméleti részében a következő témák gazdagítják a hallgatók tartalmi tudását:

-Műközpontú és olvasóközpontú szövegelemzés - szövegfeldolgozás

-A szövegfeldolgozás menete: részenkénti és globális szövegfeldolgozás

-Az RJR-modell

-A folyamatolvasás