Skip navigation

4.1.3.3 A kritikai (bíráló) olvasás tanítása

A kritikai olvasás az olvasott szöveg értékelését jelenti. Ennek során a gyerekek összevethetik az olvasottakat saját tapasztalataikkal vagy olvasmányaikkal, és ennek eredményeként értékelhetik azt. Véleményt, ítéletet alkothatnak, érvelhetnek elképzeléseik mellett. Az alsó tagozatos gyermekeket igen korán felszólítjuk véleményalkotásra, például a szereplők viselkedésével kapcsolatosan. Megkérdezzük, hogy helyesen cselekedett-e a szereplő az adott helyzetben? A véleményük alátámasztására indoklást is kérünk tőlük. Sokszor kérjük őket erkölcsi ítéletek megalkotására, vagy viszonyításra erkölcsi normákhoz. Ezzel egyúttal nevelési célokat is szolgálunk; fejlesztjük a szociális kompetenciáikat.

Rákérdezhetünk a szerző és a téma viszonyára, tényeket és véleményeket különíttethetünk el, hiányokat, ellentmondásokat, hibákat fedeztethetünk fel.