Skip navigation

10.2. A diagnosztika szerepe az egyéni fejlesztésben

A korrekciós fejlesztő munka során a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése és a sérült funkciók korrekciója, esetleg a hiányzó funkciók pótlása történik. Fő cél, hogy megelőzzük vagy csökkentsük a tanulási nehézségeket, és hogy megváltoztassuk a sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációkat, megkedveltessük a tanulást, csökkentsük a viselkedési zavarokat. A fejlesztés történhet egyéni foglalkozások során, valamint osztálykeretben. A gyógypedagógiai pszichológia a pszichodiagnosztika fejlődésével nagymértékben segítette a gyógypedagógiát alapvető feladatainak meghatározásában: „elősegíteni a korrekciót, rehabilitációt” (Vargáné, 2009).

Az egyéni fejlesztésben központi szerepe van a pedagógiai diagnosztikának is, hiszen a pedagógusok nagyon sok fontos információt szereznek a gyermekekről, amelyekre alapozva felépíthetik az egyéni fejlesztés menetét (családlátogatás, megfigyelések, pedagógiai diagnosztikus mérések). Ezeket az információkat összegezzük a szakértői javaslatokkal, és egy tervezhető, egyéni programot állítunk össze minden gyermek számára, amely orientálja a fejlesztő munkát.