Skip navigation

3.4. Helyi szabályozó dokumentumok

Az iskolák a helyi tantervet maguk készíthetik, vagy átvehetik, adaptálhatják más intézmény részletesen kidolgozott helyi tantervét.  A helyi tanterv lehetőséget ad az iskolai élet tartalmas alakítására, figyelembe veszi az iskola mikro- és makro környezetét, a tanulók, a szülők igényeit, a helyi munkaerő-piaci lehetőségeket.

Feladat

Tanulmányozzák az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény helyi, iskolai szintű dokumentumait! Figyeljék meg, és készítsenek feljegyzést róla, hogy milyen elemi vannak a pedagógiai programnak!

Szókitöltős teszt

Írja be a zárójelben megadott pedagógiai dokumentumokat a hiányzó helyre! (Nat, kerettanterv, helyi tanterv)

A az iskola pedagógiai programjának része.

A iskolatípusra, adott pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készült tanterv.

A a helyi kultúra elemeit is az elfogadott mértékben tartalmazza.

A , az a tanterv, amit a Kormány ad ki, nevelési célokat, fejlesztési területeket és közös nemzeti műveltségtartalmat határoz meg.

A az a szabályozó, amit az oktatásért felelős miniszter ad ki.

Enable JavaScript