Skip navigation

Összefoglalás

A fejezet bemutatta a témához kapcsolódó alapfogalmakat, igazolta a hallgatók számára a témával való foglalkozás létjogosultságát. A hallgatók megismerték az oktatási módszereket, stratégiákat, valamint a hazai pedagógusok viszonyát a módszertani megújuláshoz, a módszerek gyakorlati alkalmazásának gyakoriságát.

Önellenőrző kérdések

  1. Miért fontos, hogy a pedagógusok gazdag módszertani repertoárral rendelkezzenek?
  2. Milyen viszony van az oktatási módszerek és stratégiák között?
  3. Milyen tanulásszervezési módszereket alkalmazhatnak a pedagógusok munkájuk során?
  4. Öt mondatban foglalja össze a kooperatív tanulásszervezés lényegét!
  5. Mi a nyitott tanítási forma és milyen előnyei vannak?