Skip navigation

7.4. Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók megismerték a tanulási akadályozottság szociális dimenzióját, a tanulásban akadályozott gyermekek komplex rehabilitációjának eszközeit. Az eszközök közül a tanulási környezet optimális megteremtésének feltételei kerültek bemutatásra. A többi pedagógiai rehabilitációs tényező a további fejezetekben kerül kifejtésre.

Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan befolyásolja a hátrányos szociális környezet a tanulás eredményességét?
  2. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a pedagógiai és szociális beavatkozások hatékony kialakítása során?
  3. Melyek a komplex rehabilitáció eszközei tanulásban akadályozott tanulók esetén?
  4. Mik a rehabilitáció színterei?
  5. Mit jelent az ökológiai szemlélet a gyógypedagógiában?