Skip navigation

Szakirodalom

Balla Árpád (2000): A kerettantervek alkalmazása. Hogyan vizsgáljuk felül a pedagógiai programokat? Oktatási Minisztérium, Budapest.

Bárczi Gusztáv és mtsai (1949): Gyengeelméjű gyermekek nevelése. Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és Nevelőintézet Igazgatósága, Budapest.

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapja.
http://barczigyakorlo.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=16

Gál Anikó (2010): A gyógypedagógiai iskola „egységes tanterve” 1947-61 között Gyógypedagógiai Szemle 2010/2. 
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=32&jaid=474

Gordosné Szabó Anna (1990): Beiskolázás és kiválasztás a kisegítő iskoláztatás történetében. In: Illyés Sándor és Bass László (szerk.): Nevelhetőség és Általános Iskola IV. Háttéranyagok, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Kaposi József (2013): A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013) Új Pedagógiai Szemle 2013/9-10. 14-37.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_014-037.pdf

Mesterházi Zsuzsa (1991): Az értelmi fogyatékosság változó meghatározásainak előfordulása gyógypedagógiai nevelési dokumentumokban (1884-1984) In: Mesterházi Zsuzsa és Páricska Katalin: Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok iskolai nevelése. Tankönyvkiadó, Budapest.

Szabó László Tamás (2006): Tantervelmélet. Debreceni Egyetem BTK, Debrecen.
http://mskszmsz.hu/ni/tantervelmelet.pdf

23/1997 (VI. 24.) sz. MKM rendelet A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvéről.

2/2005-ös OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről.

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.

51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára- Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára.
http://kerettanterv.ofi.hu/11_melleklet_sni/index_sni.html