Skip navigation

Szakirodalom

Developmental (intellectual) anomalies (disabilities). Mild intellectual disability.
http://faculty.nipissingu.ca/warnier/classnotes/downloads/Note9-MildIntellectualDisabilities.pdf

Farkasné Jakab Eszter, Horváth Péter, Mészáros Andrea, Nagy Janka Teodóra, Petróczi Ferenc, Sima Ferenc, Szellő János (2012): A komplex rehabilitáció. PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, Szekszárd.
http://igyk.pte.hu/files/tiny_mce/File/ekonyvtar/konyvek/a_komplex_rehabilitacio.pdf

Gere Ilona és Szellő János (2007, szerk.): Foglalkozási rehabilitáció. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest.

Koczor Margit, Németh Szilvia (2010): Az inkluzív iskola koncepciója. Nemzetközi megközelítések és értelmezések. Elemző tanulmány, TÁMOP.
http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2010/05/6.6.2-KMNSZ_inkuziv_iskola_elemzo_tan.pdf

Könczei György és Kullmann Lajos (2009, szerk.): A komplex rehabilitáció alapjai. ELTE GYK, Budapest.
http://mek.oszk.hu/09800/09834/09834.pdf

Mesterházi Zsuzsa (1989): A nehezen tanuló gyermekek tanulási képessége. Kandidátusi értekezés, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Mesterházi Zsuzsa (2001): Gyógypedagógiai Lexikon, ELTE BGGYFK, Budapest.

Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Szabó Ákosné (1998): Szegénység és iskola. Kor és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskoláztatásáról, Trezor Kiadó, Budapest.
http://mek.oszk.hu/09500/09534/09534.pdf

Szabó Ákosné (2003): Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és szüleik szükségletei. Gyógypedagógiai Szemle, 31. 2. sz. 97–110.

Szabó Ákosné (2009): A tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott és az autista személyek In: Torda (szerk): Olvasókönyv. Ismeretek a fogyatékos, akadályozott személyek segítésére felkészítő képzések hallgatóinak, FSZK, Budapest.
http://tudastar.fszk.hu/data/fszk/lm_data/lm_1531/olv_lecke6_lap2.html

Wittmann, L.; Probst, H.(1976): Psychologische Unter-Schiede zwischen Unterschicht- und Mittelschichtschülern in der Lernbehindertenschule. In: Kommann, R. (Hrsg.): Diagnostik bei Lernbehinderten (Heidelberg, Symposion 1974) Schindele, Rheinstetten, 1976, 85–100. (Idézi Mesterházi, 1989).