Skip navigation

10.4. Az egyéni fejlesztési terv fogalma

A gyógypedagógus vagy a gyógypedagógus és az együttnevelő pedagógus vagy pedagógus team által megfogalmazott, diagnosztikai információkon alapuló, meghatározott időre szóló sérülés- specifikus fejlesztési terv, amely a gyermek egész személyiségének fejlődését célozza meg a gyógypedagógus, tanító, tanár, szülő együttműködésére építve (Vargáné, 2008).

Az egyéni fejlesztési terv és foglalkozási terv a gyermek meglévő képességein és lehetőségein alapuló, egész személyiségére ható tanulási és tanítási folyamat tervezésének dokumentációja. A terv nem az időtöltés megszervezése, hanem célszerű, hasznos, képességet, készséget fejlesztő tevékenységek irányított gyakorlását tűzi ki célul, amelyek eredményessége is mérhető (Vargáné, 2008).