Skip navigation

2. fejezet: Az intézményhálózat kialakulásának története, jelenlegi helyzete

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatókat megismertesse az intézményhálózat kialakulásának történetével, illetve jelenlegi helyzetével, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények kialakulásának történeti vonatkozásaival és jelenlegi működésével, valamint a nevelési-oktatási színterek lehetőségeivel a tanulásban akadályozott (enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató gyermek) vonatkozásában.

 

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • a kisegítő iskoláztatás történetének ismerete,
  • az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) kialakulásának ismerete,
  • az EGYMI jelenlegi működésének ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • az integrációt segítő átfogó intézményrendszer működésének megértésére,
  • az uniós elvárásokra reflektáló hazai integrációs gyakorlat megvalósításának helyes értelmezésére.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A kisegítő iskolai hálózat kialakulása

Modernizációs változások

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények létrejöttének körülményei

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények és az integráció fejlődése az európai uniós támogatások tükrében

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények jelenlegi működése

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom