Skip navigation

Összefoglalás

A fejezet megismertette a hallgatókat a szakirányhoz tartozó gyógypedagógusi kompetenciákkal. Bemutatta a Gyógypedagógusok Etikai Kódexét. Több forrás alapján felsorolta a hatékony gyógypedagógus személyiségjegyeit. Valamint felhívta a hallgatók figyelmét egy fontos problémára – melynek odafigyelés nélkül viszonylag könnyen áldozataivá válhatnak –, a kiégésre.

Önellenőrző kérdések

  1. Foglalja össze, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusnak!
  2. Kikre vonatkoznak az etikai kódexben foglaltak?
  3. Milyen személyiségjegyei vannak egy hatékony személyiségű gyógypedagógusnak?
  4. Kiket veszélyeztet a kiégés?