Skip navigation

8. fejezet: Hatékony tanulásszervezési módszerek

Célok, kompetenciák

Az alapfogalmak, alapelvek, elméleti háttér megismerése révén a hallgatók (majd gyakorló szakemberek) váljanak képessé a hatékony tanulásszervezési módszereket beépíteni mindennapi munkájukba, bátran és adekvátan tudják majd használni az egyes módszereket.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák fejlesztésére alkalmas:

  • a hatékony tanulásszervezéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése, melyek az oktatásban, fejlesztésben fontos jelentőséggel bírnak,
  • ösztönző fejlesztési környezet kialakításához szükséges ismeretek,
  • fejlesztő anyagok hatékony kommunikálásához szükséges alapismeretek.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozott tanulókkal megfelelő, optimális módszerekkel foglalkozni,
  • optimális fejlesztési célt kijelölni,
  • az ismeretek rendszerbe integrálására,
  • ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazni.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

Bevezetés

A témával kapcsolatos néhány alapfogalom

A tanulásszervezési módszerekkel kapcsolatos hazai gyakorlat alakulása

Hatékony tanulásszervezési módszerek

A tanulásszervezés sajátosságai tanulásban akadályozott tanulók esetében

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom