Skip navigation

10. fejezet: Az egyéni fejlesztés

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatókat megismertesse az egyéni fejlesztési terv fogalmával, céljával, funkciójával, jogszabályi hátterével, a tervezés folyamatával.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • egyéni fejlesztési terv fogalmának ismerete,
  • az egyéni fejlesztési terv funkcióinak ismerete,
  • az egyéni fejlesztés alapjául szolgáló tervezési folyamat ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozott tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítésére, megvalósítására (feladatok és kérdések differenciált megalkotására), az eredmények visszacsatolására.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

Az egyéni korrekció az egyéni fejlesztés előszobája

A diagnosztika szerepe az egyéni fejlesztésben

Az egyéni fejlesztés jogszabályi háttere

Az egyéni fejlesztés terv fogalma

Az egyéni fejlesztési terv mint folyamat

Egyéni fejlesztési terv-példák

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom