Skip navigation

Szakirodalom

Antalné Szabó Ágnes, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta, Móri Árpádné, Szőke-Milinte Enikő és Wölfling Zsuzsanna (é.n.): Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második, javított változat. (Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változata.) Oktatási Hivatal, Budapest.
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf

Falus Iván (2003): A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html

Gyógypedagógusok Etikai Kódexe
http://www.magye-1972.hu/iratszekreny/83-dokumentumok/116-etikai-kodex

Kereszty Zsuzsa (2012): Pedagóguskompetencia néhány kiemelt területen. In: Czike Bernadett (szerk.): Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek. Educatio Kht., Budapest.
http://www.educatio.hu/bin/content/tamop311/download/tamop_311/kiadvanyok/Uj_temak_201201131.pdf

Kollár Csaba (2014): A munkahelyi kiégés (burnout szindróma) elméleti megközelítése, kutatási irányai és közgazdaságtudományi aspektusa. Fluentum, 1. évf. 3. sz.
http://epa.oszk.hu/02500/02560/00003/pdf/EPA02560_fluentum_2014_03_drkollarcsaba.pdf

Máténé Homoki Tünde (2011): A gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet, 2011.
http://www.jgypk.u-szeged.hu/tamopb/download/tananyag/A_gyogypedagogiai_gyakorlatok_kezikonyve.pdf

Petróczi Erzsébet (2007): Kiégés – elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Szivák Judit (2003): A kezdő pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/index.html

Zétényi Ágnes (1998): A hatékony tanár. Iskolakultúra, 1998/10, 68-74.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00020/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_10_068-074.pdf

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634#foot_460_place