Skip navigation

11. fejezet: A tanulásban akadályozott tanulók együttnevelése

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatók felidézzék az együttneveléssel kapcsolatos előzetes ismereteiket, megismerjék az integráció jelenlegi magyarországi helyzetét, az integrált nevelés-oktatás feltételeit. Ismerkedjenek meg jól működő hazai integrációs modellekkel, illetve a tanulásban akadályozott gyermekek együttnevelésének gyakorlatával.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • az együttnevelés kulcsfogalmainak ismerete,
  • az együttnevelés feltételeinek ismerete,
  • hazai integrációs modellek ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozott tanulók együttnevelésében való részvételre,
  • a többségi pedagógus munkáját segítő komplex szakmai tevékenység megvalósítására.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

Bevezető gondolatok

Az integrált nevelés-oktatás feltételei

Jól működő hazai modellek az együttnevelésben

Tanulásban akadályozott tanulók integrációjának gyakorlati megvalósítása

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom