Skip navigation

Bevezetés

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok szerepet vállalhatnak a tanulási akadályozottság diagnózisának megalkotásában, az intézményes nevelés különböző szinterein, az egyéni fejlesztésben, a társadalmi beilleszkedés elősegítésében.

A tananyag célja egyrészt, hogy segédletként szolgáljon a gyógypedagógus hallgatók számára, másrészt, hogy a mindennapi gyógypedagógiai munka során hasznos és korszerű információt nyújtson.

A tananyagot választható tantárgyként a záróvizsgára felkészítő kurzusként tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tanuló gyógypedagógus hallgatóknak ajánljuk. Emellett a tananyag egyes fejezetei a szakirányhoz kapcsolódó több kurzus számára is hasznos segédanyagként szolgálhatnak (például Tanulásban akadályozott személyek pszichológiája, Tanulásban akadályozott személyek nevelésének története és gyógypedagógiája, Tanulásban akadályozott személyek pszichodiagnosztikája, Gyógypedagógia pszichológia szigorlat, Integrációs munka a többségi intézményekben).

A tananyag feladata a tanulásban akadályozott gyermekekkel, tanulókkal (ezen belül kiemelten az enyhén értelmi fogyatékos / enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató populációval) kapcsolatos pszichológiai, gyógypedagógiai ismeretek komplex összefoglalása. Az alapfogalmak és viszonyuk pontos ismerete, a tanulásban akadályozott népesség gyógypedagógiai és pszichológiai jellemzőinek elsajátítása, a beiskolázás és oktatás-nevelés folyamatának módszertani és gyakorlati eszköztára a megalapozott szakmai tudás bázisát jelentik. E munka ezen alap megteremtését szolgálja.

Minden fejezet végén önellenőrző kérdések segítik a hallgatók felkészülését. Az utolsó fejezetben található tesztet kitöltve a hallgatók ellenőrizhetik a kurzuson elsajátított ismereteiket.