Skip navigation

9.4. A differenciálás szintjei

A differenciálás kialakult gyakorlata szerint három szinten valósulhat meg a differenciálás:

  • az iskolarendszer szintjén,
  • iskolán belül a tanulók osztályba sorolásával,
  • az oktatás folyamatában az osztály szervezeti keretén belül.

Feladat

Alkossanak csoportokat, vitassák meg, mit jelent ez a három szint a tanulásban akadályozott tanulók oktatási rendszerében. Gondoljanak az eltérő tantervű általános iskolákban tanuló, és az integráltan tanuló gyermekekre is!