Skip navigation

3.3. A decentralizálás nevelési-oktatási dokumentumai

Magyarországon a köznevelést kétszintű szabályozás vezérli. A hazai közoktatást, köznevelést törvényi szinten a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza. Az oktatás tartalmai szabályozása az alaptantervek, és kerettantervek, a helyi tantervek szintjén valósul meg. A tantervek mindig döntési folyamatok eredményeként jönnek létre. A következő táblázat a tervezés hierarchikus rendszerének különböző szintjén létrejövő döntések eredményeinek dokumentumait mutatja be.