Skip navigation

4. fejezet: A tanulásban akadályozott populáció diagnosztikus folyamatának lehetőségei és beiskolázásának folyamata

Célok, kompetenciák

A hallgatók ismerjék meg a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika alapfogalmait, a tanulásban akadályozott személyekkel (kiemelten az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató gyermekekkel, tanulókkal) kapcsolatos diagnosztikus feladatokat és lehetőségeket, az e populációba tartozó gyermekek beiskolázásának folyamatát, valamint a diagnosztikus team tagjainak szerepét a fenti folyamatokban.

 

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai alapelvek, diagnosztikus feladatok és lehetőségek ismerete,
  • diagnosztikus tevékenység végzéséhez cselekvési terv összeállítása.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • team munkában, diagnosztikus folyamatban való részvételre végzett gyógypedagógusként,
  • a diagnosztikus folyamat különböző területein e populációt illetően diagnosztikus tevékenységre.

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika alapfogalmai

A tanulásban akadályozott személyekkel (kiemelten az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató gyermekekkel, tanulókkal) kapcsolatos diagnosztikus feladatok és lehetőségek

Tanulásban akadályozott gyermekek beiskolázásának folyamata

A diagnosztikus team

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom