Skip navigation

Szakirodalom

Benczéné Csorba Margit, Csíkvárné Takács Anikó, Rádicsné Táskai Erzsébet, Kovács Attila (2007): Integrációs módszertani kézikönyv. Könyv pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki a gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi. Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó, Kaposvár.

Csányi Yvonne, Zsoldos Márta (1994): Világkonferencia a speciális szükségletűek neveléséről. Új Pedagógiai Szemle, 12. 41-50.

Györkéné Mölcs Mária (2009): Útban az inklúzió felé. Fejlesztő Pedagógia, 2009/3, 38-43.

Hegedűs Anita (2012): A szociális kompetencia normál- és eltérő ütemű fejlődése. In: Nagy Edit (szerk.): „A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért” című tudományos konferencia előadásai, 1-es szekció, Budapest, 2012. április 20., 35-45.
http://www.peme.hu/userfiles/III.%20PhD%20Konf.%20-1_0.pdf

Kókainé Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése a Gyermekek Házában. Sulinova Kht, Budapest.

Kőpatakiné Mészáros Mária (2007): Helyzetjelentés a sajátos nevelési igényű tanulókról Magyarországon. In: Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Singer Péter (szerk.): Akadálypályán. Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.

Meggyesné Hosszu Tímea (2009): Változz a világgal! ELTE BGGYFK, Szakdolgozat-mesterképzés.

Papp Gabriella (2007): A pedagógus megváltozott szerepe az együttnevelésben. Gyógypedagógiai Szemle, 2007/2. 114-118.

Papp Gabriella (2008): Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatása, nevelése hazánkban In: Szabó Ákosné (szerk): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Papp Gabriella és Faragóné Bircsák Márta (2005): Módszertani intézményi útmutató a tanulásban akadályozott gyermekeket befogadó iskolák számára. SuliNova Kht., Budapest.
http://mek.oszk.hu/11500/11504/11504.pdf

Szekeres Ágota (2011a): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. Doktori disszertáció, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest.
http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/szekeres1.pdf

Szekeres Ágota (2011b): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. Doktori értekezés tézisei. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Doktori Iskola, Kognitív fejlődés program, Budapest.

Vargáné Mező Lilla (2008, szerk): Fókuszban az egyén. Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? FSZK, Budapest.

Elérhető: 
http://www.fszk.hu/opi/kiadvanyok/Fokuszban.pdf

www.ksh.hu (adatok lekérdezése: 2012. április 14.)