Skip navigation

2.5. Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények jelenlegi működése

Feladat

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények integrációt segítő munkájának létjogosultságát a következő táblázat is alátámasztja. Elemezzék az általános iskoláskorú gyermekek integrált nevelésben való részvételi arányát!

(Forrás: Statisztikai tükör 2015/31)

Feladat

Alkossanak csoportokat, olvassák el a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről EGYMI- re vonatkozó részeit (20§). Milyen feladatokat láthat el ma az EGYMI?

Hasonlítsák össze a megalakulásakor ellátott feladatokkal a mai feladatait! Milyen különbségeket fedeznek fel?

Feladat

Az EGYMI működéséről többet megtudhat Papp Gabriella, Perlusz Andrea, Schiffer Csilla, Szekeres Ágota, Takács István (2012): Két út van előttem…? Speciális és többségi intézmények közötti kooperáció és konkurencia a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában című tanulmányból.