Skip navigation

Szakirodalom

Csákvári Judit és Mészáros Andrea (2012): Értelmi fogyatékos (intellektuális képességzavarral élő) gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Gereben Ferencné (2004): Diagnosztika és gyógypedagógia. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós (1992, szerk.): Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014): Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány: Oktatás, Kutatás, Innováció 2: (3), 33-52.
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_3_33-52.pdf

Mohai Katalin (2009): A diagnosztika szerepe a sikeres fejlesztésben. Gyógypedagógiai Szemle, 2009. 5., 331-342.
http://prae.hu/prae/content/gyosze/gyosze_2009_5.pdf

Papházy Éva (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/ajanlasok/szocialis-10.pdf

15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, Magyar Közlöny, 2013. évi 32. szám;
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV